Dětská fyzioterapie

Mgr. Marie Schovánková - privátní ordinace


O nás

Tato ordinace má za cíl oslovit široké spektrum dětských a dospělých pacientů, klientů s různou problematikou pohybového aparátu (ortopedickou, neurologickou, vývojovou, sportovní, interní či preventivní) viz spektrum péče.

Máme výrazný zájem na naší spolupráci s rodiči, pediatry, neonatology, neurology, ortopedy a jinými institucemi např. mateřskými školami pro efektivitu péče či prevence.

Informace pro lékaře o obecných indikacích, které mohou být požadovány:
Individuální LTV na neurofyziologickém podkladě, individuální LTV  - analytické metody, skupinová LTV, nácvik vertikalizace a chůze, měkké a mobilizační metody, reflexní a vazivové techniky, komplexní kineziologický rozbor.

Vedení ordinace:

Mgr. Marie Schovánková

Pracovní zkušenosti a praxe:

Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., Praha 9   2005 - dosud

Fyzioterapeutická ambulance Dr. Kumstátové, Ml. Boleslav (DPP 2003, 2004)

Praxe: (Neurologický stacionář Albertov, Rehabilitační ústav Kladruby, Rehabilitace ŠKODA a.s.)

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut
reg. č. 024-0094-1136

Kurzy a certifikáty:

Kurz Vojtovy metody (komplet 2013, RL– CORPUS)

Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (2007, škol. Hana Nováková)

Bazální programy ve fyzioterapii A, B (2006, škol. Jarmila Čápová)

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy
(2004, MUDr. Jan Vacek, 2006, V. Bezvodová )

Metodika senzomotorické stimulace (2006, A. Herbenová)

Manuální terapie podle Mojžíšové (2004, P. Švejcar)

sem. Emoční a sociální zrod dítěte (2007, MUDr. P. Pöthe)

sem. Rehabilitace ve sportovní medicíně (2006, MUDr. Jana Martínková)

sem. Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (2003, P. Švejcar)


Kontakt:
Boleslavská 199, Kosmonosy
Mladá Boleslav
Telefon:
739 369 129
E-mail:

info@detska-fyzioterapie.cz

Ordinační hodiny:
středa a pátek

dle domluvy